Kanzlei - Mitarbeiter 
Karin Schumann
Tel: 030/300 959 - 24
karin.schumann@gees-partner.de

Simone Sadowski
Tel: 030/300 959 - 23
simone.sadowski@gees-partner.de

Kerstin Schumann
Tel: 030/300 959 - 10
kerstin.schumann@gees-partner.de
Marion Hoffmann
Tel: 030/300 959 - 13
marion.hoffmann@gees-partner.de

Antje Beck
Tel: 030/300 959 - 29
antje.beck@gees-partner.de

Anja Miethig
Tel: 030/300 959 - 12
anja.miethig@gees-partner.de